Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur vi på Pegasos Sjukgymnast & Handikapphjälpmedel samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster till dig, det inkluderar:
namn
adress
mejladress
mobilnummer (frivilligt)
Vi samlar aldrig in mer information än nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver informationen för att kunna skicka de varor du beställt från oss, för att du skall kunna betala för varorna, för att vi skall kunna svara på kundfrågor och för att vi skall kunna skicka ut nyhetsbrev till dig.

Hur länge lagrar ni min information?

Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver lagra en del av din information i upp till 7 år, därefter kommer den raderas. Kundmejl lagras bara så länge de behövs och max i 3 år, därefter kommer de raderas.

Vilka delar ni min information med?

Dina personuppgifter hanteras inom företaget, ingen tredje part förutom nedanstående tjänsteleverantörer får tillgång till din information så länge inte lagen kräver att vi delar den.
Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert enligt gällande lagstiftning.

Var lagras min information?

Din information lagras i datacenter inom Sverige. Av tekniska skäl kan våra underleverantörer behöva flytta information till länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information när du vill. Du kan göra detta genom att kontakta oss via mejl.
Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via mejl som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen behöver du kontakta dem.

Uppdateringar av denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy. Vår aktuella integritetspolicy finns alltid tillgänglig på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast 2018-07-07.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Pegasos Sjukgymnast & Handikapphjälpmedel
Fäjövägen 58
371 94 Lyckeby
070-824 11 10
Kontakta oss via mejl här →